POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy Bilxa.com (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Intergeneral Group OÜ z siedzibą w Estonii (15551), Sepapaja 6, EU VAT: EE102113060, zwana dalej Intergeneral Group.

3. Intergeneral Group dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak przetwarzamy dane?

1. Intergeneral Group przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie jako Użytkownicy.

a. rejestracji konta w Serwisie

b. korzystania z Formularza kontaktowego

c. korzystania z usługi Wyślij do znajomego

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w przypadku:

a. adres e-mail

i. kod pocztowy i miejscowość

ii. kraj (państwo)

iii. ulica wraz z numerem domu/mieszkania

b. dane adresowe:

c. firma przedsiębiorcy

d. imię i nazwisko

e. numer faksu

f. numer telefonu

3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane: Nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, adres email.

4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

a. adres e-mail

b. firma przedsiębiorcy

c. imię i nazwisko

d. numer telefonu

5. W przypadku korzystania z Formularza kontaktowego w Serwisie Użytkownik podaje:

a. adres e-mail

b. adres e-mail, na który będzie wysłana wiadomość elektroniczna

c. imię

6. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Intergeneral Group wykorzystuje zebrane dane w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem.

§ 3 Adresy IP

1. Intergeneral Group może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Intergeneral Group przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

2. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Intergeneral Group nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Intergeneral Group przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Intergeneral Group.

3. Intergeneral Group zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.

4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Intergeneral Group może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Intergeneral Group roszczeń od danego Użytkownika.

5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Intergeneral Group wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.

6. Intergeneral Group nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności Hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Intergeneral Group poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@bilxa.com.